Plačila

sola-zmajcek-bel

Vsa plačila se poravnajo preko nakazil na bančni račun društva. Vplačila so lahko: članarina, vadnina, vpisnina, kotizacija, prostovojni prispevek ali donacija, sponzorstvo, plačilo dopolnilne storitve. Zaželjeno je, da se vplačila izvedejo pred začetkom tečaja, delavnice, obročno odplačevanje pa od 1. do 15. v mesecu.

Z zbranimi sredstvi pokrivamo vse stroške organizacije, izvajanj in poslovanja, najeme prostorov in stroške mednarodnih izobraževanj naših učiteljev, zato vplačila omogočajo naše delovanje. Zahvljujemo se vsem, ki nas podpirate in nam s tem omogočate kvalitetno delovanje in prenašanje izkušenj in znanj.

ČLANARINA

Naše delovanje je vezano na učenje in aktivnosti preko stopenjskih programskih sklopov. Z zbrano članarino člani pokrivamo vse osnovne stroške tekočega poslovanja in obvezno izobraževanje učiteljev in organizatorjev. Plačana članarina vam omogoča prisotnost pri rednih aktivnostih društva. Vplačana članarina se ne vrača. Vsi programi so objavljeni v rubriki PROGRAMI.

Letna članarina znaša 400 €.

Članarina se po dogovoru lahko poravna v enem znesku ali po obrokih: na primer v 2 obrokih po 200€, v 4 obrokih po 100,-€ ali 10 obrokov po 40,- €.

Podatki za plačilo na TR:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TR: SI56 0400 1oo4 8627 447  Nova KMB d.d.; BIC (swift) KBMASI2X

koda namena: ADMG

sklic: 00 2024-01           (velja za vplačilo I. obroka v 2024)

namen plačila: članarina za leto …   / ali obrok članarine 2024/01

znesek 100,- eur

Članarino vplača polnoletna oseba, ki se prijavi za člana društva.

Kako se prijavim za člana?

Željo nam posredujete na e-mail: info@taichi-sola.si  in vam pošljemo prijavnico. Ko nam posredujete izpolnjen članski list, postanete član. Članarino poravnate na naš naš bančni račun.

S plačilom članarine si tudi zagotovite mesto pri naših rednih aktivnostih (2x tedensko učenje v ustrezni skupini, online ali v živo). Člani lahko kombinirajo termine po različnih programih, če izrazijo to željo, ko imajo ustrezno predznanje in ko je prostor v izbrani skupini (vadilnice so manjše in število določeno glede na kvadraturo prostora). Vsak član prejme periodični YinYang Novičnik in sprotno gradivo za lažje pomnenje vaj. Člani društva se lahko udeležujejo mednarodnih srečanj in vseh objavljenih delavnic.

Dodatne razpisne delavnice, seminarji in programi čez poletje so dodatni program in se plačujejo posebej v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice. Člani imajo pri vseh dodatnih dejavnostih društva (delavnice, seminarji, dodatna srečanja različnih sekcij) prednost pri zasedbi mesta. O tem so obveščeni sproti.

sola-zmajcek-bel                       

VADNINA

Vplačila nečlanov za učenje in udeležbo. Osebi, ki se želi naučiti nek sklop vaj po izbranem programu in želi biti prisotna samo neko določeno obdobje, svetujemo, da se na tečaj prijavi kot nečlan. Za osebo, ki vplača vadnino, ne veljajo članska pravila. Prijavite se na naš e-mail, da se rezervira mesto v ustrezni skupini. Če se vnaprej plačane vadnine ne izkoristi v ustreznem obdobju, se nekoriščenega zneska ne vrača.

Glede na vaš izbor in prijavo na naš TR pred začetkom tečaja/delavnice vplačate celoten znesek za tečaj/delavnico oziroma paket.

Paketi za nečlane v ustrezni skupini rednega celoletnega tečaja:

  • letna karta:  600 €
  • polletna karta:  400 €
  • semestrska karta v enem od terminov (3-mesečna):   200 €
  • nakup posamezne ure ni možen

Pri posameznih razpinih delavnicah velja cena, ki je objavljena na letaku.

sola-zmajcek-bel

VPISNINA za razpisno delavnico

Ob prijavi na delavnico/seminar se prijavo potrdi z vplačilom VPISNINE, ki znaša 10 €, če na letaku za delavnico ni drugače navedeno. Vsa vplačila se poravnavajo  preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Vsa vplačila poravnavajo izključno preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar. V primeru odjave se vpisnina v znesku 10 € ne vrača.

sola-zmajcek-bel

KOTIZACIJA za razpisno delavnico

Vsa vplačila se poravnavajo preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Zaradi evidence prosimo, da se nas o izvedenem vplačilu na TR obvesti na naš e-mail ali pa kopijo vsakega vplačila predate vaditelju na delavnici. Pri obvestilu na e-mail navedite: ime in priimek vplačnika, naslov, znesek in namen: npr delavnica dne … .

V primeru odpovedi delavnice s strani društva, se vplačan znesek vrne vplačniku v 7. dneh po datumu razpisne delavnice oziroma po dogovoru.

V primeru neupravičene neudeležbe vplačane delavnice, ki je bila izvedena, se znesek ne vrača.

Razpisne delavnice niso del članarin in se plačujejo kot kotizacija v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice.

sola-zmajcek-bel

DARILNI BON

Želite nekomu podariti članarino ali vadnino ali delavnico?

Pišite nam na e-mail:  solanotranjemoci@gmail.com

Se dogovorimo in vam po prejemu vplačila na TR pošljemo DARILNI BON v dogovorjenem znesku.

sola-zmajcek-bel

Simpatizerji, podporniki, ljubitelji, navdušenci nas lahko podprete z

DONACIJO

to je : z nakazilom poljubnega zneska na naš TR in podpisom donatorske pogodbe:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TR: SI56 0400 1oo4 8627 447  Nova KMB d.d.; BIC (swift) KBMASI2X

koda namena: OTHR

sklic: 00 2024999               …. (za leto 2024)

namen plačila: donacija društvu Tolmun

znesek …. (po vašem izboru)

Vsak doprinos nam omogoča boljše poslovanje, organizacijo, delovanje, predstavitve, šolanje naših učiteljev pri mojstrih na seminarjih in delavnicah, ki se odvijajo predvsem v tujini.

ŽE VNAPREJ SE VSEM, KI SODELUJETE Z NAMI, LEPO ZAHVALJUJEMO !

Taijiquan in Qigong   yin-yanšola notranje moči

Društvo Tolmun

šolanje za vzpostavljanje notranje moči in harmonije

za vsakega, ki da nekaj nase

e-mail:     solanotranjemoci@gmail.com      ali      e-mail:   info@taichi-sola.si

 tel. ali SMS:        041/430-650        čas: 9:00-18:00

drustvo tolmun krog-cb

©Društvo Tolmun

Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).

Za odjavo iz naše e-poštne liste, prosimo, da v odgovor na naš elektronski naslov info@taichi-sola.si  napišete ODJAVA in pripišete vaš ustrezen elektronski naslov. Hvala za zaupanje!