Category: Plačila

Smo neprofitno in nevladno društvo. Financiramo se sami preko društvenih aktivnosti. Z zbranimi sredstvi pokrivamo vse stroške organizacije, izvajanj in poslovanja, najeme prostorov in stroške mednarodnih izobraževanj naših učiteljev.
Podatki za vplačila: DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000
IBAN: SI56 0400 1004 8627 447
Hvala vsem, ki nam z nakazili omogočate, da lahko delujemo in prenašamo svoja znanja in bogate izkušnje!

Plačila

Vsa plačila se poravnajo preko nakazil na bančni račun društva. Vplačila so lahko: članarina, vadnina, vpisnina, kotizacija, prostovojni prispevek ali donacija, sponzorstvo, plačilo dopolnilne storitve. Zaželjeno je, da se vplačila izvedejo pred začetkom tečaja,...