Plačila

sola-zmajcek-bel

Vsa plačila se poravnajo preko nakazil na bančni račun društva. Vplačila so lahko: članarina, vadnina, vpisnina, kotizacija, prostovojni prispevek ali donacija, sponzorstvo, plačilo dopolnilne storitve. Zaželjeno je, da se vplačila izvedejo od 1. do 15. v mesecu.

Z zbranimi sredstvi pokrivamo vse stroške organizacije, izvajanj in poslovanja, najeme prostorov in stroške mednarodnih izobraževanj naših učiteljev, zato vplačila omogočajo naše delovanje. Zahvljujemo se vsem, ki nas podpirate in nam s tem omogočate kvalitetno delovanje in prenašanje izkušenj in znanj.

ČLANARINA

Naše delovanje je vezano na učenje in vadbo preko stopenjskih programskih sklopov. Z zbrano članarino člani pokrivamo stroške tekočega poslovanja. Članarina obsega učenje in vadbo po izbranem programu za tekoče šolsko leto. Vplačana članarina se ne vrača. Vsi programi so objavljeni v rubriki PROGRAMI.

Letno članarina znaša 400 €.

Članarina se lahko poravna v enem znesku ali po obrokih: na primer v 4 obrokih po 100,-€ ali 10 obrokov po 40,- €.

Podatki za plačilo na TRR:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TR: SI56 0400 1oo4 8627 447  Nova KMB d.d.; BIC (swift) KBMASI2X

koda namena: ADMG

sklic: 00 2021-01           (velja za vplačilo I. obroka v 2021)

namen plačila: članarina za leto …   / ali obrok članarine 2021/01

znesek 100,- eur

Članarino vplača polnoletna oseba, ki se prijavi za člana društva. Kako?

Željo nam posreduje na e-mail: info@taichi-sola.si  in pošljemo prijavnico. Ko nam posreduje izpolnjeno člansko prijavo, postanete član. Članarino poravnate na naš bančni račun.

Znesek vplačane letne članarine članu omogoča obiskovanje učenja in vadb po izbranem programu 2x tedensko v tekočem šolskem letu, brez doplačil. S plačano članarino si član zagotovi vadbeno mesto v ustrezni skupini čez celo leto. Člani lahko kombinirajo vadbo po različnih programih, če izrazijo to željo, če imajo ustrezno predznanje in ko je prostor v izbrani skupini (vadilnice so manjše in število določeno glede na kvadraturo prostora). Vsak član prejme periodični YinYang Novičnik in sprotno gradivo za lažje pomnenje vaj. Člani društva se lahko udeležujejo mednarodnih srečanj in delavnic.

Dodatne razpisne delavnice, seminarji in polentni program niso del programskih skupin. To se plačuje posebej v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice s ceno za člane. Člani imajo pri vseh dodatnih dejavnostih društva (delavnice, seminarji, dodatne vadbe različnih sekcij) drugačno ceno. O tem so obveščeni sproti.

sola-zmajcek-bel                       

VADNINA

Vplačila nečlanov za učenje in vadbo. Osebi, ki se želi naučiti nek sklop vaj po izbranem programu in želi biti prisotna samo določeno obdobje, svetujemo, da se na tečaj prijavi kot nečlan. Za osebo, ki vplača vadnino, ne veljajo članska pravila. Prijavite se na naš e-mail, da se rezervira mesto v ustrezni skupini. Če se vnaprej plačane vadnine ne izkoristi v ustreznem obdobju, se nekoriščenega zneska ne vrača.

Glede na vaš izbor in prijavo na naš IBAN po prvi uri vadbe vplačate celoten znesek za qigong oziroma tai chi tečaj:

  • letna karta tečaja – obisk 2x tedensko:  600 €
  • letna karta tečaja – obisk  1x tedensko:  300 €
  • polletna karta tečaja – obisk 2x tedensko za čas 6.mesecev: 300 €
  • semestrski tečaj – obisk 2x tedensko za čas enega sklopa (sept-dec ali jan-maj ali poletje):  200 €
  • nakup posameznih ur tečaja – mini komplet 12 ur je 120 €

sola-zmajcek-bel

VPISNINA za razpisno delavnico

Ob prijavi na delavnico/seminar se prijavo potrdi z vplačilom VPISNINE, ki znaša 10 €, če na letaku za delavnico ni drugače navedeno. Vsa vplačila se poravnavajo  preko nakazil na TRR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Vsa vplačila poravnavajo izključno preko nakazil na TRR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar. V primeru odjave se vpisnina v znesku 10 € ne vrača.

sola-zmajcek-bel

KOTIZACIJA za razpisno delavnico

Vsa vplačila se poravnavajo preko nakazil na TRR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Zaradi evidence prosimo, da se nas o izvedenem vplačilu na TRR obvesti na naš e-mail ali pa kopijo vsakega vplačila predate vaditelju na delavnici. Pri obvestilu na e-mail navedite: ime in priimek vplačnika, naslov, znesek in namen: npr delavnica dne … .

V primeru odpovedi delavnice s strani društva, se vplačan znesek vrne vplačniku v 7. dneh po datumu razpisne delavnice oziroma po dogovoru.

V primeru neudeležbe vplačane delavnice, ki je bila izvedena, se znesek ne vrača.

Razpisne delavnice niso del članarin in se plačujejo kot kotizacija v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice. Člani imajo člansko ceno za udeležbo na delavnicah.

sola-zmajcek-bel

DARILNI BON

Želite nekomu podariti članarino ali vadnino ali delavnico?

Pišite nam na e-mail:  solanotranjemoci@gmail.com

Se dogovorimo in vam po prejemu vplačila na TRR pošljemo DARILNI BON v dogovorjenem znesku.

sola-zmajcek-bel

Simpatizerji, podporniki, ljubitelji, navdušenci nas lahko podprete z

DONACIJO

to je : z nakazilom poljubnega zneska na:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TR: SI56 0400 1oo4 8627 447  Nova KMB d.d.; BIC (swift) KBMASI2X

koda namena: OTHR

sklic: 00 2021999               …. (za leto 2021)

namen plačila: donacija društvu Tolmun

znesek …. (po vašem izboru)

Z donacijo nam omogočate boljše poslovanje, organizacijo, delovanje, predstavitve, šolanje naših učiteljev pri mojstrih na seminarjih in delavnicah, ki se odvijajo predvsem v tujini.

ŽE VNAPREJ SE VSEM LEPO ZAHVALJUJEMO !

Taijiquan in Qigong   yin-yanšola notranje moči

Društvo Tolmun

šolanje za vzpostavljanje notranje moči in harmonije

e-mail:     solanotranjemoci@gmail.com      ali      e-mail:   info@taichi-sola.si

 tel. ali SMS:        041/430-650        čas: 9:00-18:00

drustvo tolmun krog-cb

©Društvo Tolmun

Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).

Za odjavo iz naše e-poštne liste, prosimo, da v odgovor na naš elektronski naslov info@taichi-sola.si  napišete ODJAVA in pripišete vaš ustrezen elektronski naslov. Hvala za zaupanje!