Plačila

sola-zmajcek-bel

Vsa plačila se poravnajo preko nakazil na bančni račun društva. Vplačila so lahko: članarina, vadnina, vpisnina, kotizacija, prostovojni prispevek ali donacija, sponzorstvo, plačilo dopolnilne storitve. Zaželjeno je, da se vplačila izvedejo od 1. do 15. v mesecu.

Z zbranimi sredstvi pokrivamo vse stroške organizacije, izvajanj in poslovanja, najeme prostorov in stroške mednarodnih izobraževanj naših učiteljev. Zahvljujemo se vsem, ki nas podpirate in nam s tem omogočate kvalitetno delovanje in prenašanje izkušenj in znanj.

ČLANARINA

Naše delovanje je vezano na učenje in vadbo preko stopenjskih programskih sklopov. Z zbrano članarino člani pokrivamo večino stroškov tekočega poslovanja. Članarina zato obsega učenje in vadbo po izbranem programu za tekoče šolsko leto. Vsi programi so objavljeni v rubriki PROGRAMI.

Letno članarina znaša 400 €.

Članarina se lahko poravna v enem znesku ali po obrokih: na primer v 4 obrokih po 100,-€ ali 10 obrokov po 40,- €.

Podatki za plačilo na TR:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TRR: SI56 0510 0801 3903 778

BIC: ABANSI2X           (Abanka Vipa d.d.)

koda namena: ADMG

sklic: 00 2019-01           (velja za vplačilo I. obroka v 2019)

namen plačila: članarina za leto …   / ali obrok članarine 2019/01

znesek 100,- eur

Članarino vplača polnoletna oseba, ki se prijavi za člana društva. Kako?

Željo nam posreduje na e-mail: info@taichi-sola.si  in pošljemo prijavnico. Ko nam posreduje izpolnjeno člansko prijavo, postanete član. Članarino poravnate na naš bančni račun.

Znesek vplačane letne članarine članu omogoča obiskovanje učenja in vadb po izbranem programu 2x tedensko v tekočem šolskem letu, brez doplačil. S plačano članarino si član zagotovi vadbeno mesto v ustrezni skupini čez celo leto. Člani lahko kombinirajo vadbo po različnih programih, če izrazijo tako željo, če imajo ustrezno predznanje in ko je rezerviran prostor v izbrani skupini (vadilnice so manjše). Vsak član prejme periodični YinYang Novičnik in sprotno gradivo za lažje pomnenje vaj. Člani društva se lahko udeležujejo mednarodnih srečanj in delavnic.

Dodatne razpisne delavnice, seminarji in polentni program niso del programskih skupin. To se plačuje posebej v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice s ceno za člane. Člani imajo pri vseh dodatnih dejavnostih društva (delavnice, seminarji, dodatne vadbe različnih sekcij) drugačno ceno. O tem so obveščeni sproti.

sola-zmajcek-bel                       

VADNINA

Kdor želi z nami vaditi v programskih skupinah občasno ali krajše obdobje in ne želi biti član, plača vadnino. Če se vnaprej plačane vadnine ne izkoristi v ustreznem obdobju, se nekoriščenega zneska ne vrača. Za osebo, ki vplača vadnino, ne veljajo članska pravila.

CENIK vadnine za šolsko leto za qigong in taijiquan po Programu:

  • letna karta za obisk 1x tedensko v skupini z enim programom: 300 € za čas šolskega leta od 15.9. do 15.6. (= 36 obiskov)
  • polletna karta za obisk 2x tedensko v skupini z enim programom: 300 € za 18.tednov v času od 15.9. do 15.6. (= 36 obiskov)
  • semestrska karta (4-mesečna) za obisk 2x tedensko v skupini z enim programom: 150 € za 4 zaporedne mesece
  • nakup posameznih ur vadbe: ena ura je 10 € + DDV 22% (priporočamo nakup nekaj ur vnaprej)

sola-zmajcek-bel

VPISNINA za razpisno delavnico

Ob prijavi na delavnico/seminar se prijavo potrdi z vplačilom VPISNINE, ki znaša 10 €, če na letaku za delavnico ni drugače navedeno. Vsa vplačila se poravnavajo  preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Vsa vplačila poravnavajo izključno preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar. V primeru odjave se vpisnina v znesku 10 € ne vrača.

sola-zmajcek-bel

KOTIZACIJA za razpisno delavnico

Vsa vplačila se poravnavajo preko nakazil na TR društva pred začetkom delavnice. Cena razpisne delavnice je objavljena na letaku delavnice ali seminarja. Navodila o plačilu dobite ob prijavi na delavnico/seminar.

Zaradi evidence prosimo, da se nas o izvedenem vplačilu na TR obvesti na naš e-mail ali pa kopijo vsakega vplačila predate vaditelju na delavnici. Pri obvestilu na e-mail navedite: ime in priimek vplačnika, naslov, znesek in namen: npr delavnica dne … .

V primeru odpovedi delavnice s strani društva, se vplačan znesek vrne vplačniku v 7. dneh po datumu razpisne delavnice oziroma po dogovoru.

V primeru neudeležbe vplačane delavnice, ki je bila izvedena, se znesek ne vrača.

Razpisne delavnice niso del članarin in se plačujejo kot kotizacija v znesku, ki je objavljen na letaku delavnice. Člani imajo člansko ceno za udeležbo na delavnicah.

sola-zmajcek-bel

DARILNI BON

Želite nekomu podariti članarino ali vadnino ali delavnico?

Pišite nam na:

solanotranjemoci@gmail.com

Se dogovorimo in vam po prejemu vplačila na TR pošljemo DARILNI BON v dogovorjenem znesku.

sola-zmajcek-bel

Simpatizerji, podporniki, ljubitelji, navdušenci nas lahko podprete z

DONACIJO

to je : z nakazilom poljubnega zneska na:

DRUŠTVO TOLMUN; Belokranjska 6, Ljubljana 1000

TRR: SI56 0510 0801 3903 778

BIC: ABANSI2X     (Abanka Vipa d.d.)

koda namena: OTHR

sklic: 00 2018999               …. (za leto 2018)

namen plačila: donacija društvu Tolmun

znesek …. (po vašem izboru)

Z donacijo nam omogočate boljše poslovanje, organizacijo, delovanje, predstavitve, šolanje naših učiteljev pri mojstrih na seminarjih in delavnicah, ki se odvijajo predvsem v tujini.

ŽE VNAPREJ SE VSEM LEPO ZAHVALJUJEMO !

Taijiquan in Qigong   yin-yanšola notranje moči

Društvo Tolmun

šolanje za vzpostavljanje notranje moči in harmonije

e-mail:     solanotranjemoci@gmail.com      ali      e-mail:   info@taichi-sola.si

 tel. ali SMS:        041/430-650        čas: 9:00-18:00

drustvo tolmun krog-cb

©Društvo Tolmun

Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).

Za odjavo iz naše e-poštne liste, prosimo, da v odgovor na naš elektronski naslov info@taichi-sola.si  napišete ODJAVA in pripišete vaš ustrezen elektronski naslov. Hvala za zaupanje!