Category: Plačila

Smo neprofitno in nevladno društvo. Financiramo se sami preko društvenih aktivnosti. Z zbranimi sredstvi pokrivamo vse stroške organizacije, izvajanj in poslovanja, najeme prostorov in stroške mednarodnih izobraževanj naših učiteljev.
Hvala vsem, ki nam z nakazili omogočate, da lahko delujemo in prenašamo svoja znanja in bogate izkušnje!

Plačila

Vsa plačila se poravnajo preko nakazil na bančni račun društva. Vplačila so lahko: članarina, vadnina, vpisnina, kotizacija, prostovojni prispevek ali donacija, sponzorstvo, plačilo dopolnilne storitve. Zaželjeno je, da se vplačila izvedejo od 1. do 15. v mesecu. Z...